Αγαπητά μέλη και φίλοι της Ένωσης,

Με μεγάλη μου χαρά σας ανακοινώνω ότι καταθέτουμε στο τέλος του μήνα Οκτωβρίου 2020 (και κάθε τέλος του μήνα) ομαδική αγωγή κατά τραπεζών με ζητούμενο την αναγνώριση της καταχρηστικής αδικοπραξίας των τραπεζών με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα.

Η απόφαση που περιμένουμε να εκδοθεί θα είναι το κλειδί να ξεκλειδώσουν όλες οι αγωγές των Ελλήνων πολιτών και να ζητηθούν τα επιμέρους συνολικά ποσά της ανυπολόγιστης ζημίας που έχει υποστεί ο Ελληνικός λαός τα χρόνια των μνημονίων και όχι μόνο.

Όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε γράψει πολλές φορές για να διορθωθούν τα κακώς κείμενα πρέπει να κινηθούμε συλλογικά και οργανωμένα κατά της αδικίας και κατά αυτών που συντέλεσαν και συντελούν στην καταστροφή μας.

  • Δικαίωμα συμμετοχής έχει ΟΛΟ το Ελληνικό ΕΘΝΟΣ

Ποσό συμμετοχής στην ομαδική αγωγή είναι 200 ευρώ για κάθε άτομο με υπολογισμό να γίνεται κατάθεση 100 ατόμων την κάθε φορά με σειρά προτεραιότητας.

Αν όλοι σας τρέξετε και κάνετε δράση επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο όπως ζητάμε κάθε φορά και έχουμε πχ 200 άτομα το κόστος θα είναι 150 ευρώ. Το λιγότερο κόστος που μπορεί να υπάρξει πρακτικά είναι 50 ευρώ.

Τα στοιχεία συμμετοχής που χρειάζονται βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας www.amkeisonomia.com μενού ΑΓΩΓΕΣ: Έγγραφο ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ, ενότητα ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ

Παραθέτω παρακάτω τον επίλογο κατάθεσης ομαδικής αγωγής κατά τραπεζών – Καταχρηστική και αδικοπρακτική συμπεριφορά

<< Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για όσους κληθούμε να διευκρινίσουμε ή να προσθέσουμε,

Επειδή: οι εναγόμενοι τέλεσαν, αποδεδειγμένα, συγκεκριμένες αντικειμενικώς άδικες και αξιόποινες πράξεις και σε βάρος μας, όπως προκύπτει από τα καταγγελλόμενα εν προκειμένω συγκεκριμένα γεγονότα και τεκμηριωμένα πραγματικά περιστατικά, σύμφωνα με τ’ ανωτέρω παρατιθέμενα αληθή ως προς τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο και τις ιδιαίτερες συνθήκες και περιστάσεις, υπό τις οποίες εκδηλώθηκε  η καταχρηστική και αδικοπρακτική τούτων συμπεριφορά, η οποία καίρια έβλαψε τη Χώρα, την Εθνική Οικονομία ως και το άρθρο 106 §§1 και 2 Σ, στο οποίο σαφώς ορίζεται, ότι: «H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας», το κύρος του Ελληνικού Κράτους, τη λειτουργία των Πολιτειακών Οργάνων και τα Όργανα του Κράτους, καθώς και καθ’ έκαστο πολίτη και κάτοικο εντός αλλά και εκτός της Ελληνικής Επικράτειας, οι δε προξενηθείσες ζημιές σε βάρος εν γένει της Εθνικής Οικονομίας και του Εθνικού Συμφέροντος αλλά και σε έκαστο από εμάς δεν είναι δυνατό ν’ αποτιμηθούν επακριβώς, εξαιτίας του γεγονότος, ότι από τις πράξεις και παραλείψεις των εναγομένων οι εν θέματι ζημιές εξακολουθούν, μεγεθύνονται, επιδρούν και θα επιδρούν σε βάρος της Ελλάδας στο προβλεπτό μέλλον, αλλά και πέραν τούτου.

Επειδή: αποδεικνύεται, ότι έχουμε υποστεί ανυπολόγιστη ηθική βλάβη από τις πράξεις και παραλείψεις των εναγομένων καθώς, επίσης, ανυπολόγιστη, συνεχώς διογκούμενη, θετική και αποθετική οικονομική ζημία από την εξακολουθητική άδικη και παράνομη συμπεριφορά των εναγομένων,

Ενάγουμε τους ανωτέρω και όποιους άλλους ανακαλυφθούν σε όλες τις στάσεις της δίκης και αιτούμαστε την αναγνώριση της καταχρηστικής, αδικοπρακτικής και ανήθικης ως προς τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη συμπεριφοράς τους για τη νόμιμη και παραδειγματική τιμωρία τους, επιφυλασσόμενοι παντός νομίμου δικαιώματός μας, στο πλαίσιο της αρχής της νομιμότητας,

Δηλώνουμε δε, νομοτύπως παράσταση πολιτικής αγωγής από τούδε, για το χρηματικό ποσό των 50 €, προς ανόρθωση της ηθικής βλάβης έκαστος από εμάς (με κάθε επιφύλαξη για την εν καιρώ διεκδίκηση πλήρους αστικής αποζημίωσης), πρόκειται δε να παραστούμε και ενώπιον του αρμόδιου ποινικού Δικαστηρίου κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, με τη ρητή επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματός μας. >>

Με εκτίμηση

Π Πολυζωίδης

Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Καταναλωτών ΩΜΕΓΑ

Διαχειριστής Α.Μ.Κ.Ε. ΙΣΟΝΟΜΙΑ

www.amkeisonomia.com