ΔΡΑΣΗ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΦΙΜΩΤΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΜΑΣΚΟΦΟΡΙΑΣ) ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: Υποχρεωτική Διενέργεια Διαγνωστικών τεστς τύπου PCR ή Rapid σε μη εμβολιασμένους εργαζομένους στον υγειονομικό τομέα κατά covid19
Σχετ 1: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/2022 – ΦΕΚ 7005/Β/31-12-2022
Σχετ 2: Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 5432/2023 – ΦΕΚ 389/Β/28-1-2023

1. Προσφάτως εκδόθηκαν οι ανωτέρω σχετικές ΚΥΑ, οι οποίες στο άρθρο 1 παρ.2 αναγράφουν τα ακόλουθα:
«Για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό που επιστρέφει στις δομές του παρόντος μετά τη λήξη ισχύος του άρθρου 206 του ν.4820/2021 (Α’ 130) ισχύουν τα εξής μέτρα:
Υποχρεωτική χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95 ή ΚΝ95)
– Διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη. Το εν λόγω προσωπικό προσκομίζει υποχρεωτικά το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου στον Προϊστάμενο της δομής που εργάζεται.
– Ειδικώς το ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δομών του παρόντος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του σε κλινικές κλειστής νοσηλείας όπως Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Μονάδες Τεχνητού Νεφρού, Μονάδες Ογκολογικές και Μονάδες Νεογνών. Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε δομής υγείας αποφασίζει σε ποιες Μονάδες της δομής το εν λόγω προσωπικό τις υπηρεσίες του.
– Ο Προϊστάμενος κάθε δομής υγείας οφείλει να υποβάλει στη Διοίκηση της δομής που προΐσταται, κάθε εβδομάδα, έκθεση περί τήρησης ή μη των ως άνω μέτρων για το ανεμβολίαστο ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό»

Εν συντομία ή εν λόγω ΚΥΑ προβλέπουν για όλους τους υγειονομικούς που επιστρέφουν στις εργασίες τους και δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου δύο (2) φορές την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη καθώς και υποχρεωτική φιμωτροφορία.

Επίσης οι ανωτέρω ΚΥΑ υποδηλώνουν την πλήρη απαξίωση της εκτελεστικής εξουσίας προς την δικαστική και την πρόθεση τους να μην πληρώσουν τους υγειονομικούς σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 2332/2022 από την 1-4-2022, καθώς δεν γίνεται καμμία αναφορά στην ΚΥΑ ούτε στην απόφαση ΣτΕ 2332/2022, ούτε για τα χρήματα που οφείλουν και είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν.
Ευελπιστούμε ότι η δικαστική εξουσία με την συμπαράσταση του κόσμου, έστω και αργά, θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Τα ανωτέρω είναι τα πλέον αντισυνταγματικά και παράνομα και σαφώς αντιτίθεται στα κατωτέρω θεσμικά νομικά κείμενα:
α. Κώδικας Νυρεμβέργης (Nuremberg Code)
β. UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (article-6)
γ . UN International Covenant on Civil and Political Rights (article-7)
δ . UN Declaration of Human Rights (article-3)
ε . Oviedo Treaty for Human Rights, 4.4.1997 (N.2619/1998)
στ. Διακήρυξη WMA (World Medical Association-Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος) της Λισσαβόνας περί Δικαιωμάτων του Ασθενούς
ζ. Διεθνής Κώδικας Ιατρικής Ηθικής του WMA (World Medical Association-Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος)
η. Άρθρο 5 παρ.5 Συντάγματος
θ. Ν.3418/2005, άρθρο-12 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)

2. Από τα ανωτέρω θεσμικά νομικά κείμενα, τα επτά πρώτα αναγραφόμενα είναι διεθνή και υπερεθνικά θεσμικά νομικά κείμενα, υπέρτερα της εσωτερικής νομολογίας των κρατών, διότι κατοχυρώνουν τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, και είναι ισχυρότερα προκειμένου να αποτρέπουν και να απαγορεύουν στα κράτη να νομοθετούν ή να δρουν εναντίον αυτών των δικαιωμάτων περιορίζοντας ή καταργώντας τα

3. Το άρθρο 5 παρ.5 Συντάγματος, ως μέρος του Συντάγματος είναι αυτονοήτως νομικά ισχυρότερο έναντι νόμων

Μετά από την επιτυχημένη κατάθεση προσφυγής των υγειονομικών σε αναστολή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), η τελευταία δράση της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ έχει σκοπό να βοηθήσει ξανά τους υγειονομικούς, αλλά και όποιον άλλον επιθυμεί, να πράξει τα αυτονόητα και νόμιμα.
Δείτε παρόμοια δράση για υπόλοιπο κόσμο ΕΔΩ

Η δράση αποσκοπεί να αποτελειώσει το αφήγημα της ΑΠΑΤΗΣ και να τιμωρηθούν οι άμεσα υπεύθυνοι για την ανυπολόγιστη ζημία μας, καθώς τα ΜΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ τεστς και η μασκοφορία (φίμωτρα), με την απειλή υπέρογκων προστίμων,  χρησιμοποιήθηκαν να φοβίσουν και να εδραιώσουν την ΑΠΑΤΗ της επικαλούμενης πανδημίας και φυσικά οι ημέτεροι να θησαυρίσουν από το διαρκές έγκλημα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Απλά κατεβάζουμε την αίτηση/αναφορά και τα συνημμένα από το google drive, εκτυπώνουμε, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, υπογράφουμε και το μικρό πακέτο των εγγράφων το καταθέτουμε στην υπηρεσία μας και παίρνουμε αριθμό πρωτοκόλλου.
Αφού πάρετε αριθμὀ πρωτοκόλλου, συμπληρώστε απλή ηλεκτρονική φόρμα για την οργάνωση και τάξη (στατιστικά) ΕΔΩ

Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης/αναφοράς όπως περιγράφεται ακολούθως και όπως γίνεται σε ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δημοσίου και κατά επέκταση σε κάθε εργασιακό χώρο, ασχέτως με το μέγεθος ή το αντικείμενο εργασίας:
1. Κατάθεση της αίτησης/αναφοράς στον εργοδότη ή στη γραμματεία της υπηρεσίας (πρωτόκολλο) και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου (δεν φεύγουμε αν δεν πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου) ή υπογραφή παραλαβής της αίτησης/αναφοράς από εργοδότη
Προς γνώση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της αίτησης/αναφοράς: Η υποχρέωση πρωτοκόλλησης προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος 2690/1999), σε περίπτωση δε άρνησης υπέχουν οι παραβάτες πειθαρχική και ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος.

  1. Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
  2. Κατεβάστε τα συνημμένα της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ
  3. Αφού πάρετε αριθμὀ πρωτοκόλλου, συμπληρώστε απλή ηλεκτρονική φόρμα για την οργάνωση και τάξη (στατιστικά) ΕΔΩ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

  1. Ενημερώνουμε την υπηρεσία ή τον εργοδότη μας, ότι τα μη διαγνωστικά τεστ και η φιμωτροφορία, είναι απάτη και ότι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να το αναφέρουν στον ανωτέρω τους και να πράξουν τα δέοντα και νόμιμα.

Δικαιολογίες τύπου “δεν ξέρω”, “δεν είδα“, “δεν άκουσα“, “θα μου ρίξουν πρόστιμο στην επιχείρηση“ κλπ. δεν ισχύουν. Ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ειδικά οι ΑΜΕΣΑ υπεύθυνοι για την επιβολή ιατρικών πράξεων χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση

  1. Προαιρετικά σταματάμε την διενέργεια των τεστ και την φιμωτροφορία, μέχρι να μας απαντήσουν στο αίτημα μας (εντός 60 ημερών ως μέγιστο).
  2. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν θετικά ή μας απειλήσουν με παύση εργασίας ή δεν το προωθήσουν στην ανώτερη αρχή κλπ., και συνεχίσουν να επιβαλλουν τα τεστ και την φιμωτροφορία με την δικαιολογία της ΚΥΑ, άμεσα προχωράμε σε μήνυση και αγωγή αποζημίωσης κατά ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ π.χ. Διοικητή νοσοκομείου, με ελάχιστο ποσό αποζημίωσης 20.000,00 ευρώ
  3. Όταν προωθήσουν και μας απαντήσουν γραπτώς, όπως οφείλουν και όπως ζητείται στην αίτηση/αναφορά, θα περιμένουμε την απάντηση από την προισταμένη αρχή στη οποία στάλθηκε η αίτηση/αναφορά
  4. Συνιστάται βάσει του τέσσερα (4) παραπάνω, να ειδοποιήσετε την ΙΣΟΝΟΜΙΑ στο info@amkeisonomia.com για το επόμενο βήμα

Η συγκεκριμένη δράση θα είναι ένα μεγάλο βήμα των υγειονομικών και όχι μόνο πρός την ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ, ειδικά αν γίνει οργανωμένα και από τους περισσότερους.

Διαβάστε τον ΜΟΝΟΔΡΟΜΟ της συγκεκριμένης όπου γίνεται περαιτέρω ανάλυση της δράσης και αναδεικνύεται η επιτακτότητα αυτής.

Συνοπτικά όλες οι δράσεις της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ, να πάρετε την ιδέα και φυσικά να συμμετάσχετε καθώς τα προβλήματα είναι εθνικά και όχι ατομικά.
Δείτε το βίντεο, σχετικά με την προτεραιότητα των δράσεων, με αληθινά παραδείγματα, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τι πρέπει να πράξουν με βαθμό προτεραιότητας.
Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΕΔΩ

Στην Ισλανδία, τους πήρε τέσσερις (4) μήνες να επιβάλουν έννομη τάξη με δύο (2) δικόγραφα αγωγών τα οποία υπέγραψαν σχεδόν όλοι οι Ισλανδοί πολίτες.
Πρώτα τούς έβαλαν φυλακή και μετά έγιναν οι δίκες. Αναμένουμε το ίδιο να γίνει στην Ελλάδα και εξαρτάται από την συμμετοχή του κόσμου (λίγοι ή πολλοί)

Για κάθε περίπτωση, θα σας προτρέψουμε να διαβάσετε την δράση καλέσματος των πολιτικών κομμάτων από ΙΣΟΝΟΜΙΑ για να μην υπάρχουν οι δικαιολογίες της “πολιτικής” λύσης, καθώς έχει αποδειχτεί πανηγυρικά ότι δεν ισχύουν οι εκλογές και ότι γίνεται η απόλυτη νοθεία. Διαβάστε σχετικό άρθρο δράσης ΕΔΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ
Ως παράδειγμα κατανόησης, τα έξοδα για τις προσφυγές των υγειονομικών στο ΕΔΑΔ, ανήρθαν σε 11.000,00 χιλιάδες ευρώ, καθώς το έργο (οργάνωση, νομικά έξοδα κλπ), στηρίχθηκε οικονομικά αποκλειστικά από την ΙΣΟΝΟΜΙΑ και τα μέλη της και όπως καταλαβαίνετε, χρειαζόμαστε την βοήθεια όλων, ώστε να υπάρχει συνέχεια.
Αν δύνασθε οικονομικά να μας βοηθήσετε, παρακάτω οι επιλογές:

Επιλογή 1: Συμπληρώνετε ειδική φόρμα με ελάχιστα προσωπικά στοιχεία ώστε να εκδοθεί απόδειξη ή
Επιλογή 2: Χρησιμοποιείτε το μενού ΔΩΡΕΕΣ της ιστοσελίδας μας ή
Επιλογή 3: Χρησιμοποιείτε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ

Παρακαλείσθε θερμά για την οργάνωση και τάξη, να δώσετε μεγάλη και ιδιαίτερη σημασία στην αιτιολογία κατάθεσης.
Την απόδειξη κατάθεσης, προαιρετικά, την στέλνετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) στα: isonomia.thessaloniki@gmail.com και info@amkeisonomia.com ώστε να γίνει τελείως σίγουρο ότι θα σας αποσταλεί η απόδειξη είσπραξης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα γραφεία μας και οργάνωση άμεσης επικοινωνίας μέσω ΖΟΟΜ, αν το επιθυμείτε.

ΕΡΡΩΣΘΕ, ΕΥΔΑΙΜΟΝΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΕ είναι η επιθυμἰα μας προς όλο τον κόσμο.

Με εκτίμηση,

ΙΣΟΝΟΜΙΑ
www.amkeisonomia.com