Θέμα: Υποχρεωτική Διενέργεια Διαγνωστικών τεστς τύπου PCR ή Rapid σε μη εμβολιασμένους κατά covid19
Σχετ: Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/ΓΠ.οικ.23983/2022 – ΦΕΚ 2137/Β/30-4-2022

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΚΥΑ (Κοινή Υπουργική Απόφαση), όπου στην νομική επιστήμη ισοδυναμεί με χαρτί τουαλέτας.

Προσφάτως εκδόθηκε η ανωτέρω σχετική ΚΥΑ, η οποία στο άρθρο 1 παρ.2 αναγράφει τα ακόλουθα:

«Όλοι οι εργαζόμενοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9 αντιστοίχως και παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων της υπηρεσίας τους υποχρεούνται σε διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά με ειδική διάταξη της παρούσας, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α’ 70), ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55570/12.9.2021 (Β’ 4207) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69461/5.11.2021 (Β’ 5163) όμοια απόφαση και την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64232/15.10.2021 (Β’ 4766) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69459/5.11.2021 (Β’ 5165) όμοια απόφαση, αντιστοίχως, όπως εκάστοτε ισχύουν».

Η εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει για όλους τους εργαζόμενους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες, υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου μία (1) φορά την εβδομάδα, με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) ή με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτη γιατρό, με δική τους δαπάνη.

Φυσικά τα ανωτέρω είναι τα πλέον αντισυνταγματικά και παράνομα και σαφώς αντιτίθεται στα κατωτέρω θεσμικά νομικά κείμενα:
α. Κώδικας Νυρεμβέργης (Nuremberg Code)
β. UNESCO Universal Declaration on Bioethics and Human Rights (article-6)
γ . UN International Covenant on Civil and Political Rights (article-7)
δ . UN Declaration of Human Rights (article-3)
ε . Oviedo Treaty for Human Rights, 4.4.1997 (N.2619/1998)
στ. Διακήρυξη WMA (World Medical Association-Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος) της Λισσαβόνας περί Δικαιωμάτων του Ασθενούς
ζ. Διεθνής Κώδικας Ιατρικής Ηθικής του WMA (World Medical Association-Παγκόσμιος Ιατρικός Σύλλογος)
η. Άρθρο 5 παρ.5 Συντάγματος
θ. Ν.3418/2005, άρθρο-12 (Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας)

Από τα ανωτέρω θεσμικά νομικά κείμενα, τα επτά πρώτα αναγραφόμενα είναι διεθνή και υπερεθνικά θεσμικά νομικά κείμενα, υπέρτερα της εσωτερικής νομολογίας των κρατών, διότι κατοχυρώνουν τα σημαντικότερα ανθρώπινα δικαιώματα, και είναι ισχυρότερα προκειμένου να αποτρέπουν και να απαγορεύουν στα κράτη να νομοθετούν ή να δρουν εναντίον αυτών των δικαιωμάτων περιορίζοντας ή καταργώντας τα

Το άρθρο 5 παρ.5 Συντάγματος, ως μέρος του Συντάγματος είναι αυτονοήτως νομικά ισχυρότερο έναντι νόμων.

Εν κατακλείδι η εγκληματική οργάνωση εκ των αποτελεσμάτων δημιουργεί συνθήκες εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και όχι μόνο ειδικά τα τελευταία 13 χρόνια.

Μετά από προτροπή των μελών μας και ειδικά εργαζομένους σε δημόσιες υπηρεσίες,  η καινούργια δράση ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ έχει σκοπό να βοηθήσει κυρίως τα μέλη της, αλλά και όποιον άλλον επιθυμεί, να πράξει τα αυτονόητα και νόμιμα. Αν δεν γνωρίζετε για τα αυτονόητα και νόμιμα διαβάστε σχετικό άρθρο ΕΔΩ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η διαδικασία κατάθεσης αίτησης με 2 τρόπους παρακάτω, όπως γίνεται σε ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δημοσίου και κατά επέκταση σε κάθε εργασιακό χώρο ασχέτως με το μέγεθος η το αντικείμενο εργασίας πχ βενζινάδικο, εστιατόριο, κλπ:
Πρώτος τρόπος: Κατάθεση της αίτησης στον εργοδότη ή στη γραμματεία της υπηρεσίας (πρωτόκολλο) και λήψη αριθμού πρωτοκόλλου (δεν φεύγουμε αν δεν πάρουμε αριθμό πρωτοκόλλου) ή υπογραφή παραλαβής της αίτησης από εργοδότη
Δεύτερος τρόπος: Κατάθεση της αίτησης με συστημένη επιστολή ΕΛΤΑ (ο αριθμός της επιστολής και η ημερομηνία αποστολής εγγράφονται ως αριθμός πρωτοκόλλου από τον παραλήπτη). Μπορείτε και με courier, αλλά τα courier είναι ιδιωτικά και για αυτό το λόγο προτείνουμε ΕΛΤΑ. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε να κάνουμε με εγκληματική οργάνωση
Προς γνώση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της αίτησης: Η υποχρέωση πρωτοκόλλησης προβλέπεται από το άρθρο 12 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (νόμος 2690/1999), σε περίπτωση δε άρνησης υπέχουν οι παραβάτες πειθαρχική και ποινική ευθύνη για παράβαση καθήκοντος.

Κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ
Κατεβάστε τα συνημμένα της ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

  1. Ενημερώνουμε την υπηρεσία ή τον εργοδότη μας, ότι τα τεστ είναι απάτη και ότι είναι υποχρεωμένοι από τον νόμο να το αναφέρουν στον ανωτέρω τους και να πράξουν τα δέοντα και νόμιμα. Δικαιολογίες τύπου “δεν ξέρω”, “δεν είδα“, “δεν άκουσα“, “θα μου ρίξουν πρόστιμο στην επιχείρηση“ κλπ δεν ισχύουν. Ο καθένας μας θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του και ειδικά οι ΑΜΕΣΑ υπεύθυνοι για την επιβολή ιατρικών πράξεων χωρίς την απαιτούμενη συναίνεση
  2. Σταματάμε την διενέργεια των τεστ, μέχρι να μα ς απαντήσουν στο αίτημα μας
  3. Σε περίπτωση που δεν απαντήσουν θετικά ή μας απειλήσουν με παύση εργασίας κλπ, άμεσα προχωράμε σε μήνυση και αγωγή αποζημίωσης κατά ΑΜΕΣΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ με ελάχιστο ποσό αποζημίωσης 20000 ευρώ

Η συγκεκριμένη δράση δεν θα επιβάλει την έννομη τάξη στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα μεγάλο βήμα πρός αυτή, ειδικά αν γίνει οργανωμένα και από τους περισσότερους.

Συνοπτικά όλες οι δράσεις μας, να πάρετε την ιδέα και φυσικά να συμμετάσχετε καθώς τα προβλήματα είναι εθνικά και όχι ατομικά.

Δείτε το βίντεο, σχετικά με την προτεραιότητα των δράσεων, με αληθινά παραδείγματα, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι πολίτες τι πρέπει να πράξουν με βαθμό προτεραιότητας.
Συχνές ερωτήσεις απαντήσεις της ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ ΕΔΩ

Στην Ισλανδία, τους πήρε 4 μήνες να επιβάλουν έννομη τάξη με 2 δικόγραφα αγωγών τα οποία υπέγραψαν όλοι οι Ισλανδοί πολίτες. Πρώτα τούς έβαλαν φυλακή και μετά έγιναν οι δίκες.

Για κάθε περίπτωση, θα σας προτρέψουμε να διαβάσετε την δράση καλέσματος των πολιτικών κομμάτων από ΙΣΟΝΟΜΙΑ για να μην υπάρχουν οι δικαιολογίες της “πολιτικής” λύσης, καθώς έχει αποδειχτεί πανηγυρικά ότι δεν ισχύουν οι εκλογές και ότι γίνεται η απόλυτη νοθεία.
Διαβάστε σχετικό άρθρο δράσης ΕΔΩ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα γραφεία μας και οργάνωση άμεσης επικοινωνίας, αν το επιθυμείτε, με ΖΟΟΜ να σας ενημερώσουμε για τα παραπάνω.
Εφαρμογή ΖΟΟΜ:
Meeting ID: 837 9198 7385,
Passcode: 290741

Ευχόμαστε να  πρυτανεύσει η λογική και κρίση πριν να είναι πολύ αργά για όλους μας.

ΙΣΟΝΟΜΙΑ

www.amkeisonomia.com