Προτρέπουμε όλο το Ελληνικό έθνος να πράξει τα αυτονόητα και νόμιμα με λογική και κρίση και να συμμετάσχει στις συλλογικές δράσεις μας.

Συντονιστείτε και προωθήστε με μέριμνα !!!

Εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και κρίση και να γίνουμε μια δεύτερη Ισλανδία.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις μας στην ιστοσελίδα μας www.amkeisonomia.com