Με ρωτούν τι αποτέλεσμα θα έχει μία καταγγελία, μία μήνυση ή οποιοδήποτε ένδικο και νόμιμο μέσο χρησιμοποιήσουμε ενάντια σε ότι συνετέλεσε και εξακολουθεί να συντελεί στην φτωχοποίηση, γενοκτονία και ηθική εξαθλίωση της Ελλάδας μας, της χώρας μας. Φυσικά δεν είναι ερώτηση, διότι την απάντηση, αρκετοί, την έχουν έτοιμη πριν από όλους τους Έλληνες για όλους τους Έλληνες. «Αφού το δίκιο σου δεν θα το βρεις, είναι μάταιο η δεν γίνεται τίποτα είναι όλοι πουλημένοι».

Στην Ελλάδα την ΑΓΝΟΙΑ τη λέμε ψυχραιμία και, κατά τους ψύχραιμους δεν υπάρχουν τα κοινωνικά κινήματα από τον μεσαίωνα (όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν κακούργημα με ποινή θανάτου), την Ισπανία, Αργεντινή, τον Μάη του 68, κλπ.

Στην Ελλάδα εκτός από την οικονομική μιζέρια που μας επέβαλαν μας διαπότισαν (φοβίζοντάς μας) και με ηθική, πνευματική μιζέρια. Σου δίνω κάτι τώρα και θέλω κάτι άλλο πίσω, τώρα. Τι θα κερδίσω… τώρα. Το να καταγγείλεις, φωνάξεις, υπερασπιστείς τα νόμιμα δικαιώματά σου πρέπει να διέπονται από τα χαρακτηριστικά της συναλλαγής, ειδάλλως «ποιος να περιμένει το αύριο».

Η κρίση των θεσμών και αξιών που βιώνει ο τόπος μας την τελευταία δεκαετία, η διαφθορά, η διαπλοκή, η φοροδιαφυγή, η ανομία, τα ρουσφέτια, η αναξιοκρατία, η αδιαφορία, η ευνοιοκρατία, κλπ. που είναι οι κυριότεροι γενεσιουργοί παράγοντες της διαφθοράς και της χαμηλής οικονομικής απόδοσης της Ελλάδας, κατά αρκετούς, εφόσον δεν υπάρχει άμεση αποκατάσταση υπό μορφή «πατάω το κουμπί», κάθε αντίδραση είναι ανώφελη.

Ένας άκρατος εγωισμός και εγωκεντρισμός που δεν χωρούν στους καταστατικούς σκοπούς της ΩΜΕΓΑ,  απαξίωση όλης της ιστορίας των εθνών και κοινωνιών, ως, αυτοί οι πολίτες που με ρωτούν (με έτοιμη την απάντηση προκειμένου να δικαιολογήσουν την αδράνεια τους), βρίσκονται στον κόσμο και στην κοινωνία με παρθενογένεση.

Οι μηνύσεις-εγκλήσεις-καταγγελίες που έχουμε καταθέσει, κατοχυρώνουν το κοινωνικό και ατομικό δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του Συντάγματος, «Καθένας ή πολλοί μαζί έχουν το δικαίωμα, τηρώντας τους νόμους του Κράτους, να αναφέρονται εγγράφως στις αρχές, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε εκείνον που υπέβαλε την αναφορά, σύμφωνα με το νόμο».

Από τις βασικές αρχές μας είναι το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος, που θεμελιώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης των πολιτών από το Κράτος, να σε μεταχειρίζονται με δίκαιο και ίσο τρόπο, με αξιοπρέπεια, σεβασμό και αυτονομία.  Το άρθρο 2 παρ. 1 του Συντάγματος που εγγυάται το σεβασμό και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως πρωταρχικής αξίας που διέπει την Ελληνική πολιτεία: «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας», η οποία δεν μπορεί να αναθεωρηθεί ή να ανασταλεί.

Επιπλέον, το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος εγγυάται την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του συνόλου των πολιτών και το δικαίωμα συμμετοχής τους σε κάθε πτυχή της ζωής: «Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη».

Το άρθρο 20 παρ. 1, «καθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σε αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει». Δικαιώματα και συμφέροντα των οποίων η βλάβη θα πρέπει να υφίσταται σε ενεστώτα χρόνο ή έστω πιθανολογείται για το μέλλον. Περιεχόμενο της προστασίας είναι η κατοχύρωση ή αποκατάσταση του δικαιώματος που θίγεται, η δε δικαστική προστασία πρέπει να είναι «Πλήρης» και «Αποτελεσματική».

Ο αγώνας και η προσπάθεια μας έχει συλλογική συνείδηση και συνειδητοποίηση. Διεκδικούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας χωρίς γραφικούς ακτιβισμούς και φανφάρες.

Συνεχίζουμε και θα συνεχίσουμε με καθαρό λόγο και δικόγραφα με πραγματικά στοιχεία, δικόγραφα ντοκουμέντα με συγκεκριμένες καταγγελίες και όχι αοριστίες όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Σε κάθε απόρριψη δικογράφου μας θα επικαλεστούμε το νόμιμο δικαίωμα μας να αιτιολογηθεί με συγκεκριμένο λόγο και δεν θα δεχθούμε μοιρολατρικά την κάθε και όποια νομική και δικαστική παρατυπία, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θα απαντήσουμε και θα απαντάμε σε κάθε απόφαση που θα προσπαθείται η επικαιροποίηση και νομιμοποίηση της φτωχοποίησης μας και της αλλοίωσης του έθνους μας.

Έχουμε την κοινωνική και Εθνική υποχρέωση στις επόμενες γενιές. Δεν πρόκειται για συναλλαγή αλλά για Ηθική Παρακαταθήκη.